• Latest Updates

  Monday, August 7, 2017

  Vacancy : Graphic Designer - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்..!

  Related image

  Graphic Designer - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்..!

  இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மேற்கூறிய பதவி வெற்றிடத்திற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

  விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 22.08.2017

  முழு விபரம்:

   
  Source: www.observerjobs.lk (2017.08.07)
  www.manavarulagam.net | மாணவர்களுக்கான முதல்தர தமிழ் இணையதளம்.

  Total Pageviews