பதவி வெற்றிடங்கள் - பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு..! பதவி வெற்றிடங்கள் - பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு..!

பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சின் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 02.10.2017

முழு விபரம் :
 
 Source : Sunday Observer (17.09.2017)
 
Previous Post Next Post