சிங்கள / தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் - கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களம்..!


 சிங்கள / தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் - கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் 
திணைக்களம்..!

இலங்கை கூட்டுறவு அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் மேற்கூறிய பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 29.09.2017

முழு விபரம்:
 
Source: Dinamina (2017.09.15)

Previous Post Next Post