டிப்ளமோ கற்கைநெறி - ஆய்வுகூட தொழிநுட்பம் : இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகதினால் வழங்கப்படும் ஆய்வுகூட தொழிநுட்ப டிப்ளமோ கற்கைநெறிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (2017.10.15)
Previous Post Next Post