Diploma in Business English - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்.


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படும் மேற்படி பாடநெறிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:

Source : Sunday Observer (2017.10.15)
Previous Post Next Post