பதவி வெற்றிடம் : இலங்கை ஜப்பானிய தூதரகம்.


பதவி வெற்றிடம் : இலங்கை ஜப்பானிய தூதரகம்.

Job Vacancy : Japan Embassy in Sri Lanka

தகைமை:

- உயர்தரம்.
- தமிழ், சிங்கள மற்றும் ஆங்கில மொழி அறிவு.

முழு விபரம்:


Source: Sunday Observer 2018.04.22Previous Post Next Post