நிரந்தர அரச வேலைவாய்ப்புக்கள் - கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சு


Government Jobs:

கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் Lanka Mineral Sands Limited இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்: 


Source : Sunday Observer (2018.07.01)
Previous Post Next Post