பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை விமானப்படை (Air Force).


இலங்கை விமானப்படையில் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:
Source: Sunday Observer (2018.08.19)Previous Post Next Post