பதவி வெற்றிடங்கள் : ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவைஸ்ரீலங்கன் விமான சேவையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:Source: www.srilankan.com (2018.10.07)Previous Post Next Post