பதவி வெற்றிடங்கள் - தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் | Vacancy - SEUSL


தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
  • Professor.
  • Senior Lecturer.
  • Lecturer.
  • Instructor

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-28

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.11.28)

Previous Post Next Post