பதவி வெற்றிடங்கள் - Ministry of Megapolis & Western Development


Ministry of Megapolis & Western Development இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

  • Senior Engineer.
  • Senior Social Officer.
  • Senior Quantity Surveyor.
  • Monitoring & Evaluation Officer.
  • Administrative Officer.
  • Project Secretary 

 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-03 

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.11.18)
Previous Post Next Post