விவசாய டிப்ளோமாதாரிகளுக்கான பட்டப்படிப்பு கற்கைநெறி - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம் (WUSL)


இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:
B.Sc Agriculture Degree Programme for Diploma Holders in Agriculture.
விவசாய டிப்ளோமாதாரிகளுக்கான பட்டப்படிப்பு கற்கைநெறி.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018.12.20

முழு விபரம்:

Source - Silumina (2018/12/08)
Previous Post Next Post