Speech Therapist - சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு


சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-01-07

முழு விபரம்:
Source - Government Gazette (2018.12.07)
Previous Post Next Post