முகாமைத்துவ உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், நூலக உதவியாளர், ஆய்வுகூட உதவியாளர் - University of Vocational Technology


University of Vocational Technology இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

  • முகாமைத்துவ உதவியாளர்.
  • அலுவலக உதவியாளர்.
  • நூலக உதவியாளர்.
  • ஆய்வுகூட உதவியாளர்.

மற்றும் இன்னும் சில பதவி வெற்றிடங்கள்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-31


அரச பதவி வெற்றிடங்கள் மற்றும் புதிய கற்கைநெறிகள் பற்றிய விபரங்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள,

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2018.12.07
Previous Post Next Post