பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் (திருகோணமலை) | Job Vacancies


இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் (திருகோணமலை) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Temporary Assistant Lecturer.
- Temporary Demonstrator

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-01-10

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.01.03)

Previous Post Next Post