முகாமைத்துவ உதவியாளர், தொழில்நுட்ப உதவியாளர், சாரதி - இலங்கை அணுசக்தி சபை


இலங்கை அணுசக்தி சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant.
- Technical Assistant.
- Driver.
- Librarian & Information Officer.
- Lab Attendant.
- Scientific Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2 ஏப்ரல் 2019

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.03.19)
Previous Post Next Post