அலுவலக உதவியாளர், சாரதி - சிலாபம் நகர சபை (Chilaw Urban Council)


சிலாபம் நகர சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Chilaw Urban Council

Recruitment for Grade III Primary Skilled/Primary Semi-skilled/Primary Unskilled Posts

APPLICATIONS are called from qualified candidates those permanently residing in the area of authority of Chilaw Urban Council for requirement of the following posts.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Office Assistant.
- Driver.
- Electrician.
- Watcher.
- Working/Field Labouer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 27 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:
Source - Government Gazette (2019.02.22)
Previous Post Next Post