Management Assistant, Technical Officer - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant.
- Technical Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 01 ஏப்ரல் 2019

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.03.18)
Previous Post Next Post