முகாமைத்துவ உதவியாளர் - Sri Lanka Medical CouncilSri Lanka Medical Council இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 15 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.03.03)
Previous Post Next Post