பொலிஸ் கொஸ்தாபல் பதவி - இலங்கைப் பொலிஸ் (Sri Lanka Police)


இலங்கைப் பொலிஸ் சேவையில் பயிலுநர் பொலிஸ் கொஸ்தாபல் பதவி ஆட்சேர்ப்புக்கு இலங்கைப் பிரசைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

தாமதமாகக் கிடைக்கப் பெறும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட
மாட்டாது என்பதுடன் இலங்கைப் பொலிஸினால் விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படமாட்டாது.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.05.22

மேலதிக விபரம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவத்தினை பெற்றுக்கொள்ள கீழே உள்ள link இன் மூலம் அரச வர்த்தமானியை தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்.

Government Gazette - Tamil PDF (2019.03.22) - அரச வர்த்தமானி (2019.03.22)

Source - அரச வர்த்தமானி (2019.03.22)


Previous Post Next Post