ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் - வடமத்திய மாகாணம் (Teacher Vacancies - NCP)


வடமத்திய மாகாண பாடசாலைகளின் இல் நிலவும் தமிழ், சிங்கள, ஆங்கில மொழிமூல ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்காக பட்டதாரிகள் மற்றும் டிப்ளோமாதாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Recruitment of graduates and diploma holders to the Sri Lanka Teacher Service for Teacher Vacancies

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மார்ச் 29

முழு விபரம்:


Video: மனித மாமிசம் உண்ணும் குள்ள மனிதர்கள்

Source - Daily News | 2019.03.08
Previous Post Next Post