உதவி முகாமையாளர் (Internal Audit) - தேசிய பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்தி சபை


தேசிய பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்தி சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Assistant Manager (Internal Audit)

சம்பள அளவு: 95,575/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 30

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.09)
Previous Post Next Post