பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கைப் பாராளுமன்றம்


இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

ஏற்கும் உத்தியோகத்தர் பதவி

பாராளுமன்றச் செயலாளர் நாயகத்தின் பணியாட்டொகுதியிலுள்ள ஏற்கும் உத்தியோகத்தர் பதவியில் நிலவூகின்ற வெற்றிடத்தை  நிரப்பும் முகமாக சிறந்த உடலாரோக்கியமும், நல்லொழுக்கமும் உடைய இலங்கைப் பிரசைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

சம்பள அளவு: 60,500/

பங்களா முகாமையாளர் (சபாநாயகரின் உத்தியோகபூர்வ இல்லம்)

பாராளுமன்றச் செயலாளர் நாயகத்தின் பணியாட்டொகுதியிலுள்ள பங்களா முகாமையார்பதவியில் (சபாநாயகரின் உத்தியோகபூர்வ இல்லம்) நிலவூம் வெற்றிடத்தை நிரப்பும் முகமாக சிறந்த உடலாரோக்கியமும் மற்றும் நல்லொழுக்கமும் உடைய இலங்கைப் பிரசைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

சம்பள அளவு: 77,000/-

இப்பதவி வெற்றிடங்கள் பற்றிய முழு விபரம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களை 2019.05.10 அரச வர்த்தமானியில் பார்வையிட / தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்துங்கள்.


Source - அரச வர்த்தமானி (2019.05.10)
Previous Post Next Post