மொழிபெயர்ப்பாளர் (Translator) - தேர்தல் ஆணைக்குழு


தேர்தல் ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Translator (மொழிபெயர்ப்பாளர்)
- Administrative Officer.
- Additional Commissioner of Elections.
- Deputy Commissioner of Elections.
- Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 24

முழு விபரம்:

Source - www.slelections.gov.lk (2019.05.09)
Previous Post Next Post