இலங்கைப் புகையிரத திணைக்களத்தின் புகையிரத பரிசோதகர் சேவையில் கீழ்வரும் பதவிகளுக்கான வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு 2019.09.27 ஆந் திகதி வயது 18 க்கு குறையாமலும் 30 க்கு மேற்படாமலும் உள்ள இலங்கை பிரஜைகளிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- பரிசோதகர் (பாதை) - தரம் III

- பரிசோதகர் (பாலம்) - தரம் III

- பரிசோதகர் (கட்டிடம்) - தரம் III

- பரிசோதகர் (வேலைதளம்) - தரம் III

- பரிசோதகர் (இயக்கத்தளம்) - தரம் III

சம்பள அளவு: 54,130/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.27

முழு விபரம் + விண்ணப்பப் படிவத்தை 2019.09.06 திகதி வெளியான அரச வர்த்தமானியில் பெற்றுக்கொள்ள இங்கே அழுத்துங்கள்.Source - அரச வர்த்தமானி (2019.09.06) 
Previous Post Next Post