பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடம்:

- Assistant Registrar (Legal and Documentation)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 18.02.2020


முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.19)
Previous Post Next Post