பதவி வெற்றிடங்கள் - இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்பு (International Organization for Migration)


இடம்பெயர்வுக்கான சர்வதேச அமைப்பில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Nurse (தாதி)

- Translator - மொழிபெயர்ப்பாளர் 
(Sinhala / Tamil to English | English to Italian)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 02.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.19)
Previous Post Next Post