பதவி வெற்றிடங்கள் - அரசாங்க அச்சுக் கூட்டுத்தாபனம்மாணவர் உலகம் YouTube Channel இனை SUBSCRIBE செய்துகொள்ளுங்கள் 

HTML5 Icon


அரசாங்க அச்சுக் கூட்டுத்தாபனத்தில் (State Printing Corporation) நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- General Manager
- Manager (Finance)
- Assistant Manager (IT)
- Administrative Officer (Admin)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 14.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.26)
Previous Post Next Post