பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Lecturer.
- Demonstrator/Tutor.
- Junior Fellow.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.01.24

முழு விபரம்:Source - news.kln.ac.lk
Previous Post Next Post