பதவி வெற்றிடம் - Sri Lanka Medical Council


இலங்கை மருத்துவ சபையில்  நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Head of Accreditation Unit

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-01-29

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.01.08)
Previous Post Next Post