பதவி வெற்றிடங்கள் - பேராதனை பல்கலைக்கழகம்


பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் இல் நிலவும் 20 இற்கும் அதிகமான பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- விரிவுரையாளர்கள்.
- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்கள்.
- பேராசிரியர்கள்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 11.02.2020 / 25.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.12)
Previous Post Next Post