பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை


தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Senior Chemist (01 post)
- Chemist (02 post)

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.12)
Previous Post Next Post