பதவி வெற்றிடங்கள் - Kurunegala Plantations Limited


குருநாகல் பெருந்தோட்டக் கம்பெனியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Post of Manager Finance

சம்பள அளவு: 95,575/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 24.01.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.12)
Previous Post Next Post