பதவி வெற்றிடம் - சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு


சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Project Officer (Monitoring & Evaluation)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.03

முழு விபரம்:Source - health.gov.lk
Previous Post Next Post