பொலிஸ் கொஸ்தாபல் பதவி - இலங்கைப் பொலிஸ் (Sri Lanka Police)


இலங்கைப் பொலிஸ் சேவையில் பயிலுநர் பொலிஸ் கொஸ்தாபல் பதவிக்கு இலங்கைப் பிரஜைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- பொலிஸ் கொஸ்தாபல் பதவி
- பெண் பொலிஸ் கொஸ்தாபல் பதவி
- பொலிஸ் கொஸ்தாபல் சாரதி பதவி

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.24

முழு விபரம் மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களை அரச வர்த்தமானியில் பார்வையிட / பெற்றுக்கொள்ள இங்கே அழுத்துங்கள்.

Source - Government Gazette (2020.01.24)
Previous Post Next Post