சாரதி (Driver), நடத்துநர் (Conductor) - இலங்கை போக்குவரத்து சபை (Sri Lanka Transport Board)


இலங்கை போக்குவரத்து சபை நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Driver.
சாரதி.

- Conductor.
நடத்துநர்

கல்வித் தகைமை - G.C.E O/L

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.29

முழு விபரம்:

Source - Daily News  (2020.02.10)
Previous Post Next Post