பதவி வெற்றிடங்கள் - மாத்தறை பிரதேச சபை (Matara Pradeshiya Sabha)


மாத்தறை பிரதேச சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Office Employee.
அலுவலக தொழிலாளி

- Watcher.
காவலாளி

- Health Labourer.
சுகாதார தொழிலாளி

- Work Field Labourer.
வேலைக் கள தொழிலாளி

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-03-10

முழு விபரம்:
Source - Government Gazette (2020.02.07)

Previous Post Next Post