பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (National Building Research Organization)


தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Project Accountant.
- Quantity Surveyor.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.02.22

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.02.12)
Previous Post Next Post