பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம் (The Open University of Sri Lanka)


இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Senior Lecturer
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்.

- Lecturer
விரிவுரையாளர்

- Temporary Lecturer
தற்காலிக விரிவுரையாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 17.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.02)
Previous Post Next Post