பதவி வெற்றிடம் - கைத்தொழில் மற்றும் வழங்கல் முகாமைத்துவ அமைச்சு


கைத்தொழில் மற்றும் வழங்கல் முகாமைத்துவ அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Deputy General Manager (Production)
பிரதி பொலிஸ் முகாமையாளர் (உற்பத்தி)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.16

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.03.01)
Previous Post Next Post