பதவி வெற்றிடம் - மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழு


மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- பணிப்பாளர் நாயகம்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.20

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2020.03.03)
Previous Post Next Post