அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில சொற்கள் - பகுதி 14 | English Words in Tamil


ஆங்கிலம் கற்க மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பேச ஆர்வமுடையவர்கள் முடியுமான வரை புதிய ஆங்கில சொற்களை தெரிந்துவைத்திருத்தல் வேண்டும்.

இங்கே அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும் சில ஆங்கில சொற்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

 1. cause - காரணம்
 2. cell - உயிரணு / சிறைக்கூடம்
 3. cancer - புற்றுநோய்
 4. candidate - வேட்பாளர்
 5. capital - தலை நகரம் /மூலதனம்
 6. card - அட்டை
 7. charge - கட்டணம் / குற்றம் சுமத்தல்
 8. choice - தேர்வு
 9. choose - தேர்ந்தெடு
 10. citizen - பிரஜை
 11. certainly - நிச்சயமாக
 12. challenge - சவால்
 13. chance - வாய்ப்பு
 14. change - மாற்றம்
 15. career - தொழில்
 16. center - மையம் / நிலையம்
 17. character - குணம் / தன்மை
 18. city - நகரம்
 19. carry - எடுத்துச்செல்
 20. case - வழக்கு / பெட்டி
 21. catch - பிடி / கைப்பற்று
 22. care - அக்கறை / பராமரிப்பு
 23. central - மத்திய
 24. century - நூற்றாண்டு
 25. certain - உறுதியான

இது போன்ற மேலும் பல சொற்களை தொடர்ந்து வரும் பதிவுகளில் எதிர்பாருங்கள்.
Previous Post Next Post