பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை மின்சார தனியார் நிறுவனம் (Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd)
இலங்கை மின்சார தனியார் நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Training Executive.
- Transport Executive.
- Legal Officer.
- Analyst Programmer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.07.12
 
முழு விபரம்:


Source - Daily News (2020.07.02)
Previous Post Next Post