பதவி வெற்றிடங்கள் - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் (Irrigation Department)


நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Draughtsman
- Project Secretary
- Engineering Assistant
- Senior Engineer
- Deputy Project Director

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31.08.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.16)
Previous Post Next Post