பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு (PUCSL)


இலங்கைப் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
- Assistant Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-21
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.07)
Previous Post Next Post