பதவி வெற்றிடங்கள் (Walk-in-Interview) - யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் (University of Jaffna)


யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Research Assistant.
- Demonstrator/Instructor.
- Assistant Lecturer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.08.19
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.08)
Previous Post Next Post