பதவி வெற்றிடங்கள் - மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழு (Tertiary & Vocational Education Commission)


மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

01. Director - Administration 
02. Director - Industrial Liaisons

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.08.25
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.11)
Previous Post Next Post