பதவி வெற்றிடங்கள் - களனி பல்கலைக்கழகம் (University of Kelaniya)


களனி பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Lecturers.
- Demonstrators.
- Scientific Assistant.
- Project Manager.
- Director in Physical Education.
- Dental Surgeon.
- Medical Officer. 

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-20
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.02)
Previous Post Next Post