முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனம் | Airport and Aviation Services (Sri Lanka) Ltd Vacancies


விமான நிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Management Assistant (முகாமைத்துவ உதவியாளர்)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-09-21
 
முழு விபரம்:


Source - Airport.lk
Previous Post Next Post