அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், மொழிபெயர்ப்பாளர், உள்ளக கணக்காய்வாளர், ஆய்வு உதவியாளர் - National Aquatic Research & Development Agency (NARA) | Government Vacancies


National Aquatic Research & Development Agency இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Development Officer.
- Research Assistant.
- Principal Scientist.
- Internal Auditor.
- Personal Assistant to the Chairman.
- Translator

மேலதிக விபரங்களை National Aquatic Research & Development Agency இன் உத்தியோகபூர்வ இணையதளத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.09.14
 
முழு விபரம்:

Source - www.nara.ac.lk (2020.08.31)
Previous Post Next Post